- webový dizajn -

webový dizajn

FAKULTA MASMEDIALNEJ KOMUNIKÁCIE TRNAVA

Po roku štúdia na VŠ som mal príležitosť stať sa členom propagačného tímu fakulty. Šikovný a kreatívny tým ma zobral k sebe a spolu s Mgr. Andrej Brník, PhD. som vytvoril web kampane, ktorú sme s propagačným tímom rozbehli. #nafmkjemidobre

Webová stránka prispôsobéna všetkým platformám