- webový dizajn - tlačové materiály -

webový dizajn

OZ Španodolinská historická škola

Pre OZ Španodolinská historická škola v Španej Doline som vytvoril webovú stránku, následne 

tlačové materiály pre propagáciu.

Tlačové materiály