- webový dizajn - Logo dizajn -

webový Redizajn

Trnavského osvetového strediska

Nová webová stránka Trnavského osvetového strediska je redizajnom starej webovej stránky spolu s redizajnom loga a logo manuálom.

Vizuál starej webovej stránky

Logo manuál pre TOS